Firma KAMERA istnieje od 1990 roku. Mieści się w Kołobrzegu, jednym z najpiękniejszych miast nad Bałtykiem. Nowoczesny obiekt łączy w sobie wyjątkowa stylistykę i najnowsze technologie z doświadczonym zaangażowanym zespołem. Oryginalne wnętza stwarzają niepowtarzalną atmosferę, sprzyjającą klientom i twórczej pracy. Znakomity projekt, zdjęcia i tekst pokażą Twoją firmę w nowym świetle. 

 

System naświetlania płyt przy użyciu naświetlarki CTP (Computer To Plate) daje pewność najwyższej jakości. Użycie zaawansowanych technologii najlepszych na świecie firm zapewnia doskonałą jakość produkcji, wysoką wydajność a co za tym idzie szybką realizację zleceń. Wydrukowane arkusze papieru wymagają wielu zabiegów. Trzeba je falcować, bigować, kleić lub szyć, zapakować w kartony - no i wysłać do klienta.

 


 

KAMERA Publishing House was established in 1990. It is located in Kołobrzeg, one of the most beautiful towns on the Baltic. Modern building combines a unique style and most advanced technologies with experienced and dedicated staff. Original interiors create unique ambience, favour clients and creative work. A perfect layout, photographs and text will present your company in a new light.

The system of recording a digital file directly to the printing plate in the CTP (Computer-to-Plate) process ensures top quality. The use of advanced technologies of the best companies in the world ensures perfect quality, high efficiency and, as a result, short completion date. Printed sheets of paper require a lot of effort. They need folding, gluing or stitching, packing into cardboard boxes and, finally, dispatching to a client.